Korona nekorona, sem s tou Ayurvedou

Můj letošní plán udělal hahaha a zmizel.

Naložila jsem mu hned od začátku roku docela dost na bedra, takže ani není divu, že to nakonec neprošlo. Znáte takové to „udělám tohle a ještě tamto a kdyby toho náhodou bylo málo, co třeba těchto deset dalších věcí?“

Ono se to vždycky ozve. Někdy jako únava, migréna, nachlazení či jiné potíže se zdravím, jindy jako vnější zásah, který nás donutí se zastavit a zamyslet se nad tím, zda si nenakládáme mnoho. Tak či tak, vždycky se to ozve.

Co my na to? Pomůže uvědomit si přítomný okamžik, pozorně naslouchat a vnímat, co nám taková situace přináší, co nás učí, co se nám snaží říct.

Nu a mě se to letos ozvalo docela hezky. Přišel vnitřní i vnější zásah a povídá: „Ivuško, trochu jsi ty plány letos předimenzovala, zvolni.“

Volný prostor vytváří možnosti

Opustila jsem na pár měsíců Prahu a vrátila se domů na vesnici. Namísto dalekých cest jsem si na chvíli užívala klidu a přírody tady u nás, místo běžných jógových lekcí chvilková virtuální setkání na Zoomu.

Přestala jsem vydělávat a přestala jsem utrácet. Plánovaný ayurvedský kurz jsem prozatím vyměnila za nadšené samostudium.

Obklopilo mě bohatství času a prostoru pro sebe.

Zažila jsem ještě pár cuků a tiků, jak jsem se ho ze zvyku snažila mermomocí něčím zaplnit, ale postupně jsem si skutečně dopřála zvolnit.

A přesně ve chvíli, kdy to mělo přijít, to přišlo. Teprve když jsem vykouzlila v tomhle vnitřním ivousím časoprostoru víc místa a přestala se tolik snažit ho zaplácnout, objevily se v něm nové dveře.

V posledních pár letech jsem vypozorovala, že se to takhle děje docela běžně. Přecpaný, přehlcený vnitřek = zácpa, stagnace, tlení. Očista a uvolnění prostoru = nové příležitosti nová perspektiva, změna a růst.

Nové ayurvedské dveře pro ivouse

Jedním z plánů 2020 bylo vrátit se do Indie za panem Dr. Sharmou a vystudovat u něho kurz na ayurvedského terapeuta.

Nové dveře se sice otevřely virtuálně, ale za to pořádně dokořán. Začala jsem s ním studovat tentýž kurz v online verzi.

Po prvních pár dnech mi bylo jasné, že jsem vkročila do správného otvoru. Jak to poznám? Radost. Nadšení. Hlad po vědění. Až hltavost. A úroveň této hltavosti zvyšující se s každou další přednáškou.

Chceš sledovat mou ayurvedskou cestu?

Jestli cítíš z ájurvédy takové nadšení jako já, pojď do toho se mnou.

Nejvíc vědomostí, informací, zajímavostí a postřehů budu sdílet s ivousí jógovou rodinkou, takže jestli ještě nejsi členem, šup do toho!

To nejzásadnější najdeš také na ivousím instagramu @yoga_with_ivous. A samozřejmě tady na blogu.

Pidi filozofická ochutnávka

Jen tak na ukázku 🙂

V prvních týdnech jsme se ponořili do indických filozofií, ze kterých ayurveda čerpá. Probíráme jich celkem 9. 6 z nich vychází z Véd, 3 naopak Védy odmítly a jdou vlastní cestou. Všechny se snaží odpovědět na 3 základní otázky našeho bytí:

  • jaká je moje pravá podstata
  • proč existuje utrpení
  • jak se utrpení zbavit

Přiblížím vám teď lehce ty védské, abyste mohli vytušit, kde se vzala jóga.

Védské filozofie jdou vždy po dvojičkách a láskyplně se drží za ruce – každá dvojice sdílí podobný názor na vesmír a navzájem se doplňuje.

První dvě védské filozofie (Nyaya a Vaisheshika) pracují s názorem, že veškeré stvoření, vše, co existuje, je tu proto, že existuje také tvořivá síla (Ishvara) – božský, univerzální, všeobjímající princip, který vše vytváří a objímá. Lékem na utrpení je najít pravdu, svou skutečnou podstatu, a zbavit se zmatení a iluzí.

Druhá dvojice (Samkhya a Yoga) jde kousek dál a staví na tom, že veškeré stvoření vzešlo ze sjednocení nevědomé hmoty (Prakriti) a vědomé energie (Purusha) a že v každém z nás je kapička individuálního vědomí, které se oddělilo od oceánu univerzálního vědomí. Lékem na utrpení je znovu se sjednotit – spojení, jednota, „yuj“, yoga.

Třetí dvojička (Mimansa a Vedanta) jde ještě dál a přináší ultimátní odpověď. Rozdělení je iluze. Neexistuje žádné rozdělení. Neexistuje oddělený tvůrce a stvoření, oba jsou jedno. Neexistuje kapička oddělená od oceánu, všechno je oceán. Všechno je Brahm.

Já jsem Brahm, ty jsi Brahm, tenhle počítač nebo mobil je Brahm. Všechno je stvoření a zároveň stvořitel. Všechno je jeden a tentýž božský princip. Lékem na utrpení je uvědomit si, že jsme všichni Brahm, uvědomit si svůj božský princip, převzít zodpovědnost za svoje prožívání.

Co je tedy jóga?

Cesta, která vychází z filozofie Samkhyi a vede ke sjednocení. Praktický návod ke spojení s čímkoliv, s čím chceme splynout (se svým pravým já, s vyšším principem, se svým cílem, s objektem své meditace).

A hlavně: je to filozofie. Hluboká a široká filozofie se spoustou cest a technik. Fyzické cvičení je jen malý díleček jedné z těchto cest.

A tak se pouštím do hloubky. Protože jak říká náš milovaný Dr. Sharma:

Povrchní, střípkovitá znalost je zátěž. Každou znalost je potřeba prohloubit a zasadit do kontextu tak, aby vše bylo propojeno a dávalo smysl. Aby nezbyly už žádné otázky.

Vedanta = „ved“ (znalost, vědění) + „anta“ (konec), tzn. konec znalostí je tu, to nejhlubší pochopení, už nejsou potřeba žádné další otázky 🧡

Pojďte se do té hloubky pustit se mnou 🙏

ivous