Jak to celé začalo?

Pojďme si povědět pohádku o tom, kde se vzala jóga, ayurveda a vůbec celá indická filozofie a kultura.

Kdysi dávno bylo ve starověké Indii sepsáno veškeré vědění světa.

  • Védy (původní texty)

Představte si, jak ohromné tyhle texty jsou, když zachycují absolutně všechno vědění. Přidejte k tomu, že byly sepsány v sanskrtu a ve formě starodávných veršů. Inu, ne každý by tomu úplně rozuměl.

A tak se předávaly povětšinou ústně. Učitel je pro žáka citoval, ten se je učil nazpaměť a dostával k nim od učitele vysvětlení, komentáře. Důvtipní studenti začali sepisovat tyto vysvětlující komentáře a vzniklo další rozsáhlé dílo, které přibližovalo védské vědomosti veřejnosti.

  • Upanishady (čti Upanišády – komentáře k původním textům)

I takto sepsané komentáře znamenaly obrovité sousto pro běžného člověka. A tak vzniklo další dílo, které vzalo tyto starodávné vědomosti o všem, co existuje, a převedlo je do snadno pochopitelných příběhů. Tyto příběhy v sobě pořád nesou védskou moudrost a pravdu, ale místo filozofických a vědeckých poznatků k nám promlouvají skrz postavy, příběhy, děje.

  • Purany (čti Purány – příběhy vysvětlující védské vědění alegoricky)

Součástí těchto Puran je i slavný epos Mahabharata. Součástí Mahabharaty je v jógovém světě proslavený příběh Bhagavad Gity, kde bojovník Arjun řeší v předvečer bitvy morální dilema. Bhagavad Gita je zásadním textem pro pochopení různých cest Jóg, zejména Karma Jóg.

Zatímco byly sepisovány všechny tyto texty, šířilo se v Indii 9 hlavních filozofií, tedy způsobů chápání védských textů, tohoto světa, celého vesmíru i našeho místa v něm.

  • 9 Darshanů (čti Daršan – filozofické debaty, myšlenkové směry)

6 z nich postavilo svoje myšlení na Védách (Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimansa, Vedanta). 3 zbylé se od Véd odlišily a šly jinou cestou (Buddhismus, Jainismus, Charvak). Všech 9 má ohromný vliv na kulturu i spirituálitu Indie.

Ayurveda je holistická medicína, která čerpá ze všech těchto Darshanů. Dnešní jóga vychází ze dvou konkrétních Darshanů.

A jak to bylo s Ayurvedou?

V historii samotné Ayurvedy sehráli nejzásadnější roli tři pánové. A jejich tři hlavní texty.

  • Charaka (text: Charaka Samhita)
  • Susruta (text: Susruta Samhita)
  • Vaghbhata (text: Ashtang Hridyam)

Za otce Ayurvedy se považuje Charaka, který před 3000 lety na severozápadě Indie sepsal ayurvedské vědění a moudrost do uceleného textu, ze kterého čerpá Ayurveda dodnes. První ayurvedský text je ještě mnohem starší, ale Charaka Samhita je zkrátka taková lépe zorganizovaná reedice.

Susruta se považuje za otce ayurvédské chirurgie a jeho linie se vyvíjela souběžně s tou Charakovou, jen spíš ve východní části Indie.

Vaghbhata sepsal o něco později na jihu Indie Ashtang Hridyam jako souhrn toho nejdůležitějšího od Charaky a Susruty. Dá se říct, že jeho dílo je přístupnější, snadněji stravitelné, zaměřené víc prakticky.

Od té doby samozřejmě vznikl nespočet textů o Ayurvedě, ale tyto tři se dodnes studují na univerzitách a obsahují veškerou ayurvedskou moudrost.

Zajímá tě víc o indických filozofiích? Mrkni dál: