Védské indické filozofie

Ayurveda filozoficky čerpá z 9 hlavních indických Darshanů (více o jejich původu zde). 6 z nich vychází z Véd, 3 naopak Védy odmítly a jdou vlastní cestou.

Všechny indické filozofie mají jedno společné. Všechny se snaží odpovědět na 3 základní otázky našeho bytí: 

  • jaká je moje pravá podstata
  • proč existuje utrpení
  • jak se utrpení zbavit

Přiblížím vám teď lehce ty vedské. Sledujte pozorně, páč v průběhu tohoto vyprávění můžeme vytušit, kde se vzala jóga.

6 védských filozofií

Védské filozofie jdou vždy po dvojičkách a láskyplně se drží za ruce – každá dvojice sdílí podobný názor na vesmír a navzájem se doplňuje. 

  • Nyaya a Vaisheshika

První dvě védské filozofie pracují s názorem, že veškeré stvoření, vše, co existuje, je tu proto, že existuje tvořivá síla (Ishvara, tj. božský, univerzální, všeobjímající princip, který vše vytváří a objímá), věčné atomy (nezničitelné částice hmoty a duše) a karma (aktivita, činnost, která stvoření umožňuje).

Tyto Darshany nejenže vysvětlují vznik všeho, co existuje, ale hlavně pokládají metodologický i faktický základ pro všechny ostatní indické filozofie a pro Ayurvedu. Najdeme tu zákon karmy, základní elementy, princip stvoření, správné metodologické postupy a mnoho dalšího.

Lékem na utrpení podle této dvojice je najít pravdu, svou skutečnou podstatu, a zbavit se zmatení a iluzí. Jde o ústřední filozofie, které pokládají základ pro pochopení celého vesmíru

  • Samkhya a Yoga

Druhá dvojice pracuje s myšlenkou, že veškeré stvoření vzešlo ze sjednocení nevědomé hmoty (Prakriti) a vědomé energie (Purusha). Každý z nás je pomyslná kapička individuálního vědomí, které se oddělilo od oceánu univerzálního vědomí. Lékem na utrpení je znovu se sjednotit.

Samkhya se označuje za matku Yogy, protože předkládá tento filozofický základ. Yoga na něm staví a dává nám cestu, praktickou metodu, jak ke sjednocení dojít.

  • Mimansa a Vedanta

Třetí dvojička vychází z předchozích, ale jde ještě dál a přináší ultimátní odpověď na všechny otázky.

Říká, že veškeré předchozí chápání jen označilo různé formy jedné jediné všeprostupující existence. Jakýkoli pocit rozdělení je iluze. Neexistuje žádné rozdělení. Neexistuje oddělený tvůrce a stvoření, oba jsou jedno. Neexistuje žádná kapička oddělená od oceánu, všechno je oceán. Všechno je Brahm

Já jsem Brahm, ty jsi Brahm, tenhle počítač nebo mobil je Brahm. Všechno je stvoření a zároveň stvořitel. Všechno je jeden a tentýž božský princip. Lékem na utrpení je uvědomit si, že jsme všichni Brahm, uvědomit si svůj božský princip, a převzít tak zodpovědnost za svoje prožívání. 

Mimansa je fascinujícím základem celé indické kultury, jejích barev a rituálů. Jde totiž o filozofii, která hledá božskou podstatu Brahm v každém, ale opravdu každém, činu – ze všeho dělá rituál, ve všem uctívá božskost, a skrze toto rituální prožívání nám pomáhá si realitu Brahm uvědomit.

Co je tedy jóga?

Cesta, která vychází z filozofie Samkhyi a vede ke sjednocení. Praktický návod ke spojení s čímkoliv, s čím chceme splynout (se svým pravým já, s vyšším principem, se svým cílem, s objektem své meditace). Více o této úžasné cestě ke sjednocení si můžete přečíst zde.

Hlavně: je to filozofie. Hluboká a široká filozofie se spoustou cest a technik. Fyzické cvičení je jen malý díleček jedné z těchto cest.