O životě

Ayurveda má celkem jasno v tom, jak vypadá zdravý a plnohodnotný život.

Ne každý totiž žije zdravě a naplno. Někteří lidé žijí jen na 60%, jiní na 20% nebo dokonce i 10%.

Jak se to pozná?

Být 100% naživu znamená být 100% vědomý a přítomný – uvědomovat si, co v tuto chvíli prožívám, co dělám a proč, co konzumuju a proč… tedy naplno chápat, jaký má na mě to či ono efekt, zda mi to prospívá či ne.

V takovém stavu je naprosto nemyslitelné si jakkoli ublížit. Jíst nevýživné, nezdravé jídlo. Za něco si nadávat. Být v nespokojeném vztahu nebo mučivé práci. Přirozený stav člověka, který žije na 100%, je totiž sebeláska, sebepéče, chuť do života a plné, nadšené prožívání okamžiku.

Opakem, tedy nezdravým a nevědomým životem, je jakékoli sebeubližování, ignorování signálů svého těla a mysli, nebo i pozornost ztracená v minulosti či budoucnosti.

Patří sem nezdravý životní styl, slepá konzumace alkoholu, cigaret, nezdravého jídla, zkrátka cokoli, co nás místo péče ničí. Taky se sem řadí i to, že si ubližujeme mentálně – např. když sami sebe kritizujeme a shazujeme, stavíme se do pozice oběti nebo zůstáváme v nevyhovující práci či vztahu.

Aby pokleslo zmíněné životní procentu, stačí i to, že plně nevnímáme přítomný okamžik, ale jsme pozorností zaseklí někde v minulosti či budoucnosti. U strachu nebo obav.

Na kolik procent jsi zrovna teď naživu?

Čtyři aspekty života

O co všechno chceme pečovat, pokud chceme žít zdravě a na 100%?

Život (a tedy i zdraví) má podle Ayurvedy 4 základní aspekty. Abychom byli zdraví a žili naplno, musíme vyživovat a udržovat v harmonii všechny:

  • fyzický (ten vyživujeme zdravým jídlem a životním stylem)
  • mentální (vyživujeme zdravými myšlenkami)
  • sociální (vyživujeme důvěrou)
  • spirituální (vyživujeme zdravou karmou, tj. svými činy – naše já je totiž složeno ze všech jednotlivých činů, z každičké naší karmy, a spirituální aspekt se odvíjí od poznání a výživy své pravé vnitřní podstaty)

Čtyři fáze života

Ayurveda mluví i o různých životních fázích a cílech, které se s jednotlivými fázemi pojí.

Někdo v životě projde všemi, někdo jen některými. Vždy nám ale hodně prospěje vědět, kterou fází zrovna procházíme – stačí se pak věnovat tomu, k čemu daná fáze slouží, a povedeme vyrovnaný, spokojený život mnohem snáz, než když se budeme v dané fázi honit za něčím jiným.

Pro běžného člověka žijícího světským způsobem života to vypadá cca takto:

  • Brahmacharya (0-25let – věnuj se čistě učení, vzdělávání, nasávání vědomostí a zkušeností)
  • Grihastha (25-do důchodu – věnuj se budování rodiny či kariéry a starej se o to, co buduješ)
  • Van Prastha (zbytek života – věnuj se odezvdávání toho, cos vytvořil, navracej a dávej zpět společnosti)
  • Sanyasa (smrt) – kompletně odevzdej vše, cos měl a cos byl, osvoboď se od všeho, i od svého já

Tak například já jsem právě ve fázi „držitele domu“ (Grihastha), která by měla být produktivní. K přirozené spokojenosti a vyrovnanosti proto postačí, když budu budovat rodinu nebo něco, co mě v životě naplňuje. Jednoho dne ale přijdou další fáze, kdy bude potřeba se postupně od všeho budování osvobodit. A pak i od lpění na vybudovaném. I na tomto konkrétním těle a životě.

Ne každý ale najde naplnění ve světském způsobu života. Jsou tací, kteří se nechtějí účastnit budování rodiny či kariéry, shromažďování a pak odevzdávání, ani žádných mezilidských vztahů… a místo toho touží po osvobození, po napojení se na vyšší realitu. Takoví lidé celoživotně následují fázi Sanyasa a říká se jim Sanyasi.

Na závěr jeden překvapující (a nesmírně zajímavý) související fakt o mantrách:

  • OM je mantra vedoucí k osvobození – měli by ji proto praktikovat zejména Sanyasi, lidé hledající osvobození od tohoto života (běžnému člověku spíš neprospěje, může ho příliš odvádět od skutečnosti jeho života – a navíc ji nemusí být schopen ani správně strávit)
  • RAM je mnohem vhodnější mantra pro běžného světského člověka, posiluje Agni a schopnost správně a zdravě trávit svoje prožívání

Proto slyšíš mnichy OMovat. A (aniž by o tom valná většina západních lidí věděla), proto vytrvalé OMování není pro nás běžné smrtelníky tak úplně vhodné.