Dravya (látka)

Dravya je jakákoli látka, substance, co tě napadne.

Je to dle Charaky něco, co je v neustálém pohybu. Takže prakticky všechno v tomhle vesmíru.

Jak poznáme Dravyu? Poeticky řečeno, žije v ní na hromádce Guna s Karmou. Dravya je něco, co má nějaké svoje vlastnosti (Guny) a díky těmto vlastnostem to může něco dělat, mít nějaké účinky (Karmy).

A tady ta moje odrážková úchylka pokračuje. Dravya je dvojího typu:

  • Karan Dravya (původní, příčinné substance – z těchto je stvořeno a vzniká vše ostatní)
  • Karya Dravya (logicky, vše ostatní)

Karya Dravya je absolutně všechno, co vidíš kolem sebe. Věci, jídlo, různé formy hmoty, ale i třeba emoce. I ty jsi Karya Dravya.

Abychom toto všechno mohli pochopit, prozkoumat, diagnostikovat, soustředíme se nejdřív na pochopení Karan Dravyas – původních substancí, z nichž vzniká a je složeno vše ostatní.

Mezi nimi se mimo jiné nachází základ celé Ayurvedy:

Panch Bhoota – 5 elementů

Podle Ayurvedy absolutně všechno v tomto vesmíru obsahuje všech 5 elementů (v doslovném překladu: prostor, vzduch, oheň, voda a země).

Jejich proporcionální složení se různí, a tím vznikají různé látky, různá skupenství, které pak mají různé vlastnosti a efekty.

Na Panch Bhoota stojí veškeré ayurvedské chápání této existence – vesmíru, klimatu, přírody, lidského těla, jídla, lifestylu, bylinek, prožívání, emocí i nemocí.

Než si tu slavnou pětku skvostně vypíšeme, potřebuju zmínit jeden důležitý „aha“ moment, který jsem před setkáním s Dr. Sharmou přetěžko hledala.

Doslovné překlady těchto elementů totiž vedly na racionálním západě k mnoha podivným „ezo“ nedorozuměním.

Takže pozor:

  1. Ano, Ayurveda vidí ve všem 5 elementů.
  2. Ne, nemluvíme tady doslova o větru, ohni nebo vodě.
  3. Charaka hluboce porozuměl hmotě našeho vesmíru a 5 elementů je ve skutečnosti velmi přesným vyjádřením různých forem a funkcí, které hmota má.

Absolutně všechno obsahuje absolutně všechny elementy. To, že jeden dominuje, neznamená, že ostatní chybí. Navíc často chodí po dvojičkách, jak se dozvíte dále.