Co je Jóg(a)?

„Je to integrita a harmonie mezi myšlenkou, pocitem a skutkem. Tedy integrita hlavy, srdce a ruky.“

Swami Sivananda Saraswati

Co Jóg není?

Začnu drsně, ale nebojte, zase zjemním 🙂

Hnedle ze začátku hlásím, že možná krapet zklamu ty, kdo v józe hledají ego. Tedy například cool postavu, ještě coolovější status anebo ty nejcoolovější legíny.

 • Jóg není honění se za egem
 • Jóg není móda
 • Jóg není samoúčelné fyzické cvičení, posilko ani moderní způsob, jak zhubnout do plavek, abychom se někomu víc líbili

Jít jakýmkoli z těchto směrů je úplně v pořádku, pakliže vás to upřímně naplňuje a děláte to vědomě. Ale nenazývejme to Jóg. Všechno to jde úplně na opačnou stranu než Jóg.

(minipozn. Co se postavy týče, Jóg samozřejmě může mít vliv, ale o estetický cíl fakt nejde. Např. jógová terapie může pomáhat se zdravotním hubnutím, což je ale trochu jiné téma než hubnutí pro ego)

Skutečná Jóg tedy dost pravděpodobně není ta upocená lekce, na kterou byste po práci zašli do fitka. Čistě z povahy věcí dá dneska docela zabrat i to, najít opravdovou Jóg v závalu jógových studií.

Jóg má ve svém pravém významu úplně jiné priority než naše konzumní společnost, a proto i výrazně širší záběr než fyzické cvičení nebo hubnutí kvůli společenským standardům krásy.

Je to mnohem víc cesta dovnitř, než ven.

A hlavně je to vlastní, osobní cesta. Pokud najdete správného učitele, může vám pomoci odhalit různé techniky, postupy a třeba i celou filozofii, ale ve výsledku tu cestu stejně potřebujeme projít, prozkoumat a prožít každý sám.

Co je Jóg?

 • Jedna z 9 hlavních indických filozofií, které hledají vysvětlení celé existence, našeho místa v ní a způsob, jak se vysvobodit z utrpení
 • Vědomá cesta k jednotě (slovo Jóg označuje jak cestu, tak i stav této jednoty)
 • Systematická praxe vedoucí k harmonickému bytí a nakonec k osvícení

Ano, Jóg může využívat fyzické pozice, ale má oproti jakékoli běžné fyzické aktivitě silný spirituální záměr a přesah.

Aby se dalo lépe porozumět tomu, co Jóg skutečně je, pojďme tady na chvíli otevřít dvě zásadní okénka.

Etymologické okénko

Aneb kde se vzalo slovo Jóg a co znamená.

Než si povíme něco víc, dovolte mi poopravit jednu malou, pěkně celosvětově rozšířenou chybičku. Jóga vlastní není tak úplně Jóga, ale JÓG (se znělým G na konci).

V původním zápisu v sanskrtu se totiž zvuk „A“ na konci tohoto slova vůbec nevyskytuje.

Tuto chybičku po světě roznesl až anglický přepis slova, tedy „yoga“ (což docela dobře funguje v angličtině, páč u nich se A na konci čte jako neznělé „e“, ale u nás bohužel ne). Takto psané slovo se začalo porůznu vyslovovat jako „JógA“ a už to jelo.

Slovo „Jóga“ se dnes tak moc rozšířilo, že je nejspíš marné doufat v náhradu původním „Jóg“. Alespoň pro tento článek mi ale dovolte použít originální variantu 🙏.

Slovo Jóg vzniklo ze sanskrtského „yuj“, což se překládá jako „spojit“. Jóg tedy znamená „spojení, jednota“. Tuto jednotu můžeme chápat různě – například:

 1. V tradičním významu vede Jóg ke spojení našeho individuálního já s vyšším Já, s vyšší formou univerzálního vědomí (viz historické okénko níže)
 2. V rámci individuálního prožívání Jóg spojuje a harmonizuje všechny složky našeho bytí (tedy naše tělo, mysl a duši) do jednoho zdravého, funkčního celku
 3. Ve velice praktickém slova smyslu můžeme díky Jóg splynout s objektem své vlastní snahy, svého soustředění, své meditace (a to může být všechno možné, například i životní či konkrétní osobní cíl, vize)

Ať to berete spirituálně nebo prakticky, je jasné, že Jóg harmonizuje a spojuje. A fyzické pozice jsou jen jedním nástrojem z mnoha.

Historické okénko

Aneb pojďme pochopit, odkud to celé vzešlo – a trochu detailněji než „z Indie“.

První knižní zmínky o Jóg se objevují ve Védách, které byly sepsány v Indii dávno před naším letopočtem. (Pan Google tvrdí, že vznikly ve védském období, tj. 1500-500 př.n.l., ale od svých učitelů v Indii slýchávám častěji údaj před 5000 lety.)

Historický vývoj Jóg každopádně sahá k počátkům lidské civilizace a k tehdejšímu uvědomění spirituálního potenciálu člověka.

Podle indické tradiční filozofie (jménem Samkhya) vznikla veškerá existence spojením Shivy a jeho družky Parvati. Shiva zosobňuje nehmotný, energický princip univerzálního vědomí (tzv. Purusha) a Parvati princip hmoty (tzv. Prakriti). Vše tedy vzniklo spojením hmoty a energie. Zajímavé je, že sochy zobrazující Shivu a Parvati v meditačních pozicích se datují ještě dlouho před sepsání Véd.

Rozsáhlá filozofie Jóg vychází z tohoto pochopení vesmíru. Jóg říká, že se vznikem individality se každé jednotlivé „já“ odpojilo od tohoto jednoho, ultimátního, vyššího vědomí Purushy (jako kapky, co se odpojily od oceánu), a jakmile k němu najdeme cestu zpátky, dojde ke sjednocení, k osvícení, k pochopení skutečné reality – že každý z nás je jen kapička z jednoho a téhož oceánu.

Filozofie Jóg tedy hned od začátku usiluje o jednotu, o spojení. O pochopení, že všichni jsme jeden celek. Nabízí hned čtyři cesty, jak tohoto spojení dosáhnout – každému totiž může vyhovovat jiný postup:

 • Karma Jóg (cesta skrz vědomé činy bez potřeby získat něco z výsledku)
 • Bhakti Jóg (cesta skrz hluboké procítění lásky a propojenosti se vším)
 • Jnan Jóg (cesta skrz vědomé pochopení reality, skrz moudrost)
 • Raj Jóg (cesta skrz meditaci, práci s myslí a s tělem)

Celé jogínské vědění se dlouhou dobu předávalo ve vážnosti a tajnosti mezi 4 očima – z učitele na žáka. Samotné techniky se tak postupně rozvíjely, sdílely a předávaly pouze ústně.

První systematický postup Jóg sepsal Patanjali (dílo Yoga Sutras – Jógové Sutry) někdy kolem počátku našeho letopočtu. Soustředil se plně na filozofickou a spirituální stránku jógové cesty Raj Jóg, která má vést skrz meditaci k osvícení.

Více tělesně zaměřené techniky Hatha Jóg, které se pak nejvíce rozšířily k nám na západ, se ucelily o něco později, v reakci na to, že ne každé tělo je připraveno meditovat. Hatha jogíni sepsali širokou sbírku praktických technik (dílo Hatha Yoga Pradipika), díky kterým se tělo i mysl očistí od nežádoucích nánosů a energických disbalancí. Potom teprve bude připraveno k meditaci.

Jóg, jak ji známe dnes, se tedy původně vyvinula jako očista a příprava našeho těla a mysli k meditaci.

Co na to „moderní Jóg“?

Dnešní oblíbené styly Jóg (jako Ashtanga Vinyasa, Vinyasa, terapeutická jóg apod.) jsou výplodem až posledních 1-2 století. Když Jóg začala pronikat na západ, naše racionální civilizace nebyla připravena na všechny ty filozoficko-spirituální záležitosti v jádru věci, a proto si převzala zpočátku hlavně jen ten první, nejjednodušší krok – jak pracovat s fyzickým tělem.

A pozor, na tom vůbec není nic špatného! Je velmi důležité pracovat vědomě a upřímně na té rovině, na kterou jsme připraveni. Ještě důležitější je ale pochopit, proč to děláme, a že tam to nekončí. Že tyto techniky jsou jen nástroj, jen malinký úsek širšího celku.

Časy se mění a i západní společnost už začíná zjišťovat, že Jóg je mnohem víc než jen Asanové pozice 🙏

Západní pojetí Jóg, které dnes známe, tedy vychází hlavně z Hatha Jóg. Všechno to, co vidíte na rozvrhu vašeho oblíbeného studia, je na Hatha Jóg založeno.

Toto odvětví Jóg má, jak jsem již zmínila, za cíl očistit tělo i mysl (více o pravé a levé straně zde) a připravit nás tak k meditaci. A má na to připravenou spoustu zajímavých technik. S tělem pracuje skrz Asanové pozice, s dechem a energií pomocí Pranayam, s jemnými energiemi v těle díky technikám Mudra a Bandha, a všechno to očišťuje praktikami Shatkarma (neboli Kriya).

Lekci Hatha Jóg poznáte jednak podle toho, že využívá tyto rozličné techniky, a jednak tím, že v jednotlivých Asanových pozicích setrváte delší dobu. Tradiční jogíni moc dobře věděli, že plného efektu Asan se nedosáhne během prvních pár dechů. A že naučit se setrvat v diskomfortu stabilně a s klidem posiluje víc než jen charakter.

Bavíme se tu o Asanách, ale už asi chápete, že fyzickým tělem to celé jenom začíná. Vaše zkušenost i prožívání se jógovou praxí prohloubí a brzy zjistíte, že Jóg výrazně ovlivňuje i mentální a emocionální procesy a celkový každodenní pocit ze života.

Jde to i jinak?

Pokud toužíte po harmonickém bytí, ale představa jógových pozic ve vás vyvolává neblahé pocity, zkuste zabrousit do jiných výše zmíněných jógových cestiček:

Pokud jste racionální, jděte na to přes mozek a filozofie, čtěte, zjišťujte si, aplikujte informace do svého života (Jnan Jóg). Pokud jste emocionální, začněte v sobě pěstovat lásku ke všemu, co děláte a co potkáváte, uctívejte život a každý okamžik, bez podmínek, bez lpění (Bhakti Jóg). Pokud jste aktivní a rádi něco děláte, začněte se plně soustředit na každou jednotlivou aktivitu bez ohledu na výsledek (Karma Jóg).

Pokud vám nevyhovuje ani jedno, najděte svou vlastní cestu. Každá cesta totiž vede k jednomu a tomu samému cíli.

Nevěřte mým slovům jen proto, že je řekl Buddha. Všechno dobře prozkoumejte.  Buďte svým vlastním světlem.

Buddha