Prana, Nadi a Čakry

Aneb energický systém našeho těla. To, o čem se v józe opakovaně bavíme, protože to má vliv úplně na všechno. Naše fyzické tělo je totiž jen jedna vrstvička toho, co nás tvoří. Vedle hmotného těla tu máme tělo energické, mentální, intelektuální a duševní.

Celý energický systém existuje a funguje v jemnohmotné rovině, takže ho nelze pojmout smyslovými vjemy – neumíme ho vidět ani se ho dotknout. I přesto má citelný a prokazatelný vliv na naše fyzické tělo.

Co je Prana a proč je důležitá

Podle Ayurvedy a jógové anatomie je náš energický systém tvořen Pranou. Prana je životní tenergie, která řídí veškerý pohyb v těle (i ve vesmíru) – náš dech, trávení, tep, pohyb na buněčné úrovni, nervové přenosy, a tím i myšlení.

Pro naše fyzické i psychické zdraví je naprosto zásadní, aby v nás proudila kvalitní Prana a aby proudila volně. Jakmile dojde k blokaci Prany kdekoli po těle, má to za následek horší funkčnost a potíže v dané oblasti, vedoucí později k onemocnění či zranění.

Narušení Prany můžete v mnoha situacích sami vnímat – příště až budete ve stresu, rozrušeni nepříjemnou zprávou nebo sníte něco, co vám nedělá dobře, zkuste se na chvíli soustředěně zastavit a pozorovat pocity po těle. Kde je jaké sevření. Jak se vám dýchá.

To, kolik Prany, jaké kvality a jak volně v našem těle proudí, se dá ovlivňovat různými způsoby. Pranu přijímáme do těla spolu s dechem, jídlem, slunečním svitem. Na její kvalitu má samozřejmě vliv i to, čím se sytíme mentálně – co nejčastěji čteme, posloucháme a sledujeme, s jakými lidmi se bavíme apod.

To, co do sebe fyzicky i psychicky nasáváme, má určující vliv na množství a kvalitu naší Prany.

Více o spojení dechu a Prany se můžete dočíst u technik Pranayama.

Energické kanály – Nadi

Prana je po našem těle vedena systémem energických kanálů, kterým říkáme Nadi. Existuje jich přibližně 72 000, takže chápejte, že se nebudeme věnovat úplně všem.

Zajímat nás budou 3 hlavní kanály Nadi:

  • Ida (levý, lunární, ženský, chladný, uklidňující)
  • Pingala (pravý, solární, mužský, teplý, aktivující)
  • Sushumna (hlavní Nadi kanál, středový, harmonický)

Tyto tři kanály se táhnou podél páteře a fungují v součinnosti s nervovým systémem – když je aktivní Ida, je aktivní tzv. parasympatický nervový systém (tj cítíme se uklidnění, regenerujeme apod), a když Pingala, celé to přebírá sympatický nervový systém (tj jsme aktivní, zrychluje se tep, zvyšuje se adrenalin atd).

Levá a pravá strana těla tak odpovídají dvěma hlavním energickým principům, které hýbou naším světem – jde o princip solární (slunce, světlo, mužský princip, horký, aktivní, tj. pravý Nadi Pingala) a lunární (měsíc, tma, ženský princip, chladivý, pasivní, tj. levý Nadi Ida).

Všechno, co se odehrává v našem vesmíru a v našem těle, neustále přechází a balancuje mezi těmito dvěma principy. Přílišný extrém na jednu či druhou stranu přináší disbalance, nemoc, potíže. Praxe Hatha Jóg slouží právě k vyrovnání těchto dvou stran („Ha“ = slunce, „Tha“ = měsíc).

Energická centra – Čakry

Nebojte, já vím, Čakry jsou velmi zásadní téma, takže se mu budu určitě věnovat i jinde.

Tady postačí říct, že na místech, kde se tři hlavní Nadi protínají, existují hlavní energická centra – „kola“, víry energie. To jsou Čakry. Nasávají, víří a distribují energii. Každá ma na starosti určitou oblast – tělesně, mentálně, symbolicky. Každá má haldu atributů a cest, jak se dá harmonizovat.

Ne vždycky totiž Čakry fungují optimálně. Někdy jsou více či méně zablokované, a tím pádem distribují nedostatek životadárné energie tam, kam mají. Jindy víří moc a vysílají energie příliš mnoho. Ani jedno se vám, vašemu tělu a vaší mysli nebude líbit.

Čaker máme po těle (anebo i mimo tělo!) více, než tušíte. Hlavních Čaker se většinou uvádí 7, ale některé školy vám řeknou i 5 nebo dokonce 3. V závislosti na tom, které kdo konkrétně považuje za hlavní. Ale Čaker jako takových máme více. Například na rukách a na nohách. V zemi pod námi a nad hlavou.

Ale dobře. Pojďme zmínit těch 7, které tak často vidíte na plakátech, jógamatkách, na zdech studií a sem tam i na internetu.

  1. Mooladhara (kořenová Čakra)
  2. Swadhistana (sakrální Čakra)
  3. Manipura (solar-plexus = „břišní“ Čakra)
  4. Anahata (srdeční Čakra)
  5. Vissudhi (krční Čakra)
  6. Ajna (čti ADŇA – třetí oko)
  7. Sahasrara (korunová Čakra)

A jeden lokalizační obrázek na závěr.